Cukai Hasil Tembakau (CHT): Pandangan Mendalam tentang Tarif Cukai, HJE, dan HTP

Cukai Hasil Tembakau (CHT): Pandangan Mendalam tentang Tarif Cukai, HJE, dan HTP

Cukai hasil tembakau (CHT), atau yang kerap disebut cukai rokok, telah menjadi sumber pemasukan negara sejak masa pemerintahan kolonial Belanda. Dasar hukum pemungutan CHT pada awalnya tertuang dalam Staatsblad No.517 Tahun 1932, dengan perubahan-perubahannya. Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia melanjutkan pemungutan CHT dengan penyesuaian kebijakan. Undang-Undang No.11/1995 tentang cukai, yang kemudian diubah dengan UU No.39/2007 (UU […]

Cukai Hasil Tembakau (CHT): Pandangan Mendalam tentang Tarif Cukai, HJE, dan HTP Read More »