Jaminan Untuk Pembayaran Cukai Secara Berkala dan Penundaan Pembayaran Cukai

Pembayaran cukai secara berkala merupakan kemudahan pembayaran cukai dalam bentuk penangguhan pembayaran tanpa dikenai bunga. Penundaan pembayaran cukai merupakan kemudahan pembayaran cukai dalam bentuk penangguhan pembayaran cukai tanpa dikenai bunga.

Jenis Jaminan Pembayaran Cukai Secara Berkala dan Penundaan Pembayaran Cukai

Jaminan bank atau excise bond adalah jaminan yang bisa diserahkan untuk pembayaran cukai secara berkala. Untuk jaminan yang dapat diserahkan dalam rangka penundaan adalah jaminan bank, excise bond atau jaminan perusahaan.

Jaminan Bank

merupakan garansi berbentuk warkat yang diterbitkan oleh bank. Garansi ini mewajibkan pihak bank membayar kepada pihak yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin wanprestasi (Cidera Janji).

Jenis jaminan berupa jaminan bank yang bisa diterima sebagai jaminan untuk pembayaran cukai secara berkala dan penundaan adalah jaminan yang diterbitkan oleh bank yang ditunjuk sebagai bank persepsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Format Jaminan Bank Pembayaran Cukai

Jaminan bank dibuat dengan menggunakan format diatas. Jika jaminan bank yang dibuat tidak sesuai dengan format tersebut maka tidak dapat diterima sebagai jaminan.

Baca juga : Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat

Excise Bond

merupakan sertifikat jaminan yang diterbitkan oleh surety (Penjamin). Sertifikat ini memberikan jaminan pembayaran kewajiban cukai kepada obligee dalam hal principal gagal memenuhi pembayaran kewajiban cukai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jenis jaminan berupa excise bond yang bisa diterima sebagai jaminan untuk pembayaran secara berkala dan penundaan adalah jaminan yang diterbitkan oleh surety/penjamin yang tercatat pada Kementerian Keuangan untuk menerbitkan excise bond.

Format Excise Bond Pembayaran Cukai

Excise bond dibuat dengan menggunakan format diatas. Jika Excise bond yang dibuat tidak sesuai dengan format tersebut maka tidak dapat diterima sebagai jaminan.

Jaminan Perusahaan

merupakan surat pernyataan tertulis dari pengusaha. Surat tersebut berisi kesanggupan untuk membayar seluruh utang cukainya kepada DJBC yang ditunjuk sehubungan dengan penundaan dalam jangka waktu yang ditentukan dengan menjaminkan seluruh aset perusahaannya.

Baca Juga:  Panduan Lengkap Tentang Pengembalian Pita Cukai: Pemahaman PBCK-4

Jenis jaminan berupa jaminan perusahaan yang bisa diterima sebagai jaminan dalam rangka penundaan adalah jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan yang sudah mendapat keputusan penundaan dengan jaminan perusahaan. Jaminan perusahaan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan dan disahkan oleh notaris.

Format Jaminan perusahaan

Jaminan perusahaan dibuat dengan menggunakan format diatas. Jika jaminan perusahaan yang dibuat tidak sesuai dengan format tersebut maka tidak dapat diterima sebagai jaminan.

Besaran Jaminan Pembayaran Cukai

Pembayaran Cukai Secara Berkala

Besaran jaminan adalah sebesar 1,5 kali rata-rata setiap bulan dari jumlah nilai cukai atas pengeluaran barang kena cukai dalam 12 bulan terakhir sejak pengajuan permohonan pembayaran secara berkala.

Penundaan Pembayaran Cukai

Besaran jaminan untuk penundaan pembayaran cukai adalah:
a. sebesar nilai cukai berdasarkan dokumen pemesanan pita cukai untuk jaminan yang berlaku tersendiri;
b. sebesar nilai cukai dari beberapa dokumen pemesanan pita cukai yang diajukan secara bersamaan untuk jaminan yang berlaku atas beberapa dokumen pemesanan pita cukai;
c. sebesar nilai maksimum penundaan untuk jaminan yang berlaku atas keseluruhan pemesanan pita cukai dalam satu periode keputusan pemberian penundaan.

Jika terdapat perubahan terhadap besaran nilai yang terdapat dalam keputusan mengenai pemberian penundaan pembayaran cukai, besaran jaminan harus disesuaikan. Besaran jaminan yang harus disesuaikan tersebut, dilakukan setelah Kepala Kantor Pabean atas nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan mengenai perubahan besaran nilai penundaan pembayaran cukai.

Baca juga : Permohonan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai

Jangka Waktu Berlakunya Jaminan

Pembayaran Cukai Secara Berkala

Jangka waktu berlakunya jaminan adalah selama jangka waktu pembayaran secara berkala

Penundaan Pembayaran Cukai

Jangka waktu berlakunya jaminan dalam rangka penundaan adalah:
a. untuk jaminan yang berdasarkan dokumen pemesanan pita cukai, selama jangka waktu penundaan;
b. untuk keseluruhan dokumen pemesanan pita cukai dalam satu periode keputusan penundaan, sampai dengan berakhir masa penundaan.

Demikianlah pembahasan mengenai Jaminan Untuk Pembayaran Cukai Secara Berkala dan Penundaan Pembayaran Cukai Sesuai PMK nomor 68/PMK.04/2009. Semoga bermanfaat.

Sumber : 68/PMK.04/2009

Scroll to Top